Kristályszerkezet

Az atomok és molekulák un. Kristályrácsokba rendeződnek, amelyeket az elektromágneses erő tart össze. A kristályokat 7 kristályendszerbe sorolták szimetriájuk alapján. Azonban vannak olyan kristályok, amelyek gyors kialakulásuk vagy szerves eredetük miatt nem öltenek szabályos formát, ezeket amorf anyagoknak hívjuk.

 

kristalyszerkezet

Share This